Yhdenvertainen kaupunki on turvallinen kaupunki

Helsinki tavoittelee maailman toimivimman kaupungin statusta ja saavuttaakseen tämän, tulee yhdenvertaisuuden olla yksi kaupungin tärkeimmistä arvoista. Eriarvoisuus ja epätasa-arvo haittaavat kaupunkien ja yhteiskuntien kehittymistä kaikkialla maailmassa. Ei ole kenenkään etu, mikäli osa väestöstä voi huonosti.  Yhdenvertaiset kaupungit ovat myös kaikille turvallisia kaupunkeja.

Kaupungin tulee edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikilla sen toimialoilla, sekä varmistaa kaupungin alueiden tasa-arvoinen kehittäminen. Kaupungin tulee olla turvallinen paikka asua, työskennellä, opiskella ja käyttää palveluja. Yhdenvertaisuus tarkoittaa myös aktiivista selvittämistä, miten yksilön tausta tai elämäntilanne vaikuttaa kokemukseen kaupungista.

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä: turvallista kaupunkia luodessa täytyy huolehtia, että jokainen kaupungin ihminen tulee kuulluksi ja kohdatuksi, eikä kaupunkia tai sen ilmapiirin kehitystä suunnitella vain väestön enemmistö mielessä. Tasa-arvoiset yhteiskunnat ovat myös kaikille turvallisia yhteiskuntia.

Mitä siis voitaisiin tehdä?

Kaikessa päätöksenteossa tulee kattavasti ja oikea-aikaisesti arvioida sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia sekä vaikutuksia eri ikäryhmiin. Eri väestöryhmien tarpeita tulee arvioida kattavasti myös kaupunkisuunnittelussa. Näin varmistetaan, että kaupunkia kehitetään yhdenvertaiseksi ja turvalliseksi.

Myönteinen erityiskohtelu on yksi tehokas keino torjua alueiden välistä epätasa-arvoa. Se tarkoittaa, että rahallista tukea vaikkapa nuorisotyöhön kohdennetaan enemmän alueille, joissa tuelle on erityinen tarve.

Kaupungin kaikkiin tiloihin tulee luoda turvallisen tilan periaatteet, jotka toimivat myös käytöskoodina yhteisön jäsenille. Jokaisella kaupunkilaisella pitää olla oikeus opiskella, työskennellä ja asioida turvallisessa ympäristössä.

Kaupungin henkilöstön tulee saada yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutusta. Näin työntekijöillä on valmius huomata ja torjua syrjintää sekä luoda luottamusta kaupunkilaisten kanssa.

Pienillä teoilla saadaan suuri vaikutus. Yhdenvertaisuuden edistämisessä on kyse arvovalinnoista.

Elisa Gebhard, juristi, 27, Kruununhaka

Hanna Kivimäki, pääsihteeri, 24, Malmi

Kirjoitus on julkaistu Helsingin SDP:n vaalilehdessä