Kuntavaalit 2021

EKOLOGISESTI KASVAVA HELSINKI

Kaupungin kehittämisen on perustuttava ekologiseen kasvuun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Helsingin on oltava hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi asuntojen rakentamisen on oltava prioriteettilistan kärjessä, että kaikilla olisi varaa kotiin kaupungissa. Kestävää kaupunkia rakennetaan tiiviisti, hyvien joukkoliikenteen yhteyksien varrelle. Joukkoliikenteen on oltava yksityisautoilua houkuttelevampi vaihtoehto. Kaupungin tehtävä on torjua ilmastonmuutosta systemaattisesti omilla päätöksillään tehden ekologiset valinnat helpoiksi myös yksittäisille kaupunkilaisille. 

TEHOKASTA ERIARVOISUUDEN TORJUNTAA

Kaupungilla on iso rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä syrjäytymisen torjumisessa. Helsingin kaikkien alueiden on oltava ovat turvallista tilaa. Rasismiin ja muihin syrjiviin rakenteisiin pitää puuttua tehokkaasti. Syrjäytymisen ja osattomuuden ehkäisyyn tulee panostaa yhä enemmän myös taloudellisesti. Tämä tarkoittaa mm. kaupunginosien tasapainoista kehittämistä myönteisen erityiskohtelun avulla, eli tukemalla esimerkiksi kouluja ja nuorisotyötä siellä, missä tuelle on erityinen tarve.

PARAS KULTTUURIKAUPUNKI

Kaupungissa täytyy tukea omaleimaista kulttuuria riittävin resurssein ja vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa. Kulttuuripolitiikassa avainsanoja ovat raha ja saavutettavuus. Riittävien resurssien lisäksi olennaista onkin, että kulttuurin saavutettavuus eri alueilla paranee. Myös yöaika on elävän kaupunkikulttuurin aikaa, ja tasapainoinen kulttuurikaupunki panostaa viihtyisyyteen 24/7. 

PALVELUT KUNTOON

Helsingissä on tällä hetkellä suuria haasteita tiettyjen palveluiden, kuten varhaiskasvatuksen tai mielenterveyspalveluiden saavutettavuudessa. Näin ei voi olla, sillä kaupunkilaisten hyvinvointi ja toimiva arki mahdollistavat koko kaupungin kukoistamisen.

Suomalainen julkinen sektori tuottaa maailman kustannustehokkaimpia palveluita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nykytila olisi täydellinen tai resurssit riittävät.

ELisan Tarina

Lähdin politiikkaan puolustamaan vähemmistöjen oikeuksia ja puhumaan niiden puolesta, joiden ääni ei aina kuulu. Nämä asiat ohjaavat arvojani yhä, eikä maailma ole valitettavasti vielä tullut valmiiksi. Ajattelen, että poliitikoilla on velvollisuus vaalia hyvää keskustelukulttuuria ja toiseuden ymmärtämistä.

Olen kasvanut taiteilijaperheessä, ja tiedän millaista elämä epäsäännöllisellä toimeentulolla on. Siitä huolimatta olen voinut kouluttautua yliopistossa ja osallistua politiikkaan. On tärkeää, että hyvinvointiyhteiskunta tuottaa menestystarinoita jatkossakin, ja jokainen voi toteuttaa unelmiaan taustasta riippumatta. Tarvitaan sosiaalisia investointeja, tarvitaan toimivia palveluita ja toimia, joilla vahvistetaan parempi tulevaisuus jokaiselle.