Pelastetaan ympäristö

Kuulun siihen sukupolveen, jolle on koko elämän ajan kerrottu, kuinka ilmastonmuutos tulee ja tuhoaa kaiken. Tämä uhkakuva voidaan vielä pysäyttää, mutta siihen vaaditaan konkreettisia tekoja. On tärkeää sitoutua tavoitteeseen, että maapallon lämpötilan nousua rajoitetaan 1,5 asteeseen. Lisäksi Suomesta tulee tehdä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii poliitikoilta paljon tahtoa ja kaikkien keinojen ottamista käyttöön.

  • Kielletään kivihiilen ja turpeen käyttö energiantuotannossa 2020 luvulla
  • Lisätään haittaveroja saastuttavalle toiminnalle, kuten lihansyönnille ja lentämiselle
  • Uudistetaan yritystukia niin, että saastuttavaa toimintaa tuetaan vähemmän
  • Investoidaan isosti joukkoliikenteeseen
  • Luodaan suunnitelma polttomoottoriautojen myymisen kieltämiseksi
  • Luodaan kokonaisvaltainen nielupolitiikka: hakkuut alas, nielut ylös
  • Asetetaan ilmasto EU-puheenjohtajuuskauden ykkösprioriteetiksi, laajennetaan päästökauppajärjestelmää ja luodaan muita rakenteita päästöjen vähentämiseksi

Vastaa