Kohti aitoa tasa-arvoa

Vaikka lakimme ovat näennäisesti neutraaleja, tarvitaan vielä isoja uudistuksia yhdenvertaisuuden puolesta. Seksuaalivähemmistöön kuuluvana haluan Suomen, jossa kenenkään ei tarvitse kokea vähemmistöahdistusta, vaan moninaisuus on ylpeyden aihe.

Perhevapaat pitää uudistaa niin, että sukupuoli ei määritä, pääsetkö etenemään uralla vai viettämään aikaa perheen kanssa. Translaki pitää uudistaa ihmisoikeuksia kunnioittavaksi, eheytyshoidot kieltää, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on puututtava. Suomi tarvitsee myös päättäjiä mahdollisimman moninaisista taustoista, representaatiolla on väliä!

  • Uudistetaan perhevapaat niin, että vastuu perheestä jakautuu tasaisemmin eikä perhe estä naisten urakehitystä
  • Uudistetaan translaki ihmisoikeusjärjestöjen suositusten mukaisesti
  • Kielletään eheytyshoidot, joilla pyritään vaikuttamaan ihmisen identiteettiin
  • Lisää rahaa sukupuolittuneen väkivallan torjumiseen, perustetaan riippumaton toimielin valvomaan sukupuolittuneen väkivallan määrää ja tilaa Suomessa
  • Uudistetaan raiskauslainsäädäntö siten, että rikos määritellään suostumuksen puutteen mukaan
  • Otetaan käyttöön kolmas sukupuoli
  • Kielletään järjestäytynyt rasismi

Vastaa